Hvad er en entreprenør - Entreprenørbranchen

Hvad er en entreprenør?

En entreprenør er en person eller et firma, der påtager sig at udføre et nøje beskrevet arbejde – en entreprise – for andre, ofte til en fast pris.
Entreprenører kendes mest fra bygge- og anlægsvirksomhed.
Begrebet bruges også inden for andre brancher og arbejdsområder, f.eks. offentlig transport, it-drift, ældrepleje, lager- og transportlogistik.
Entreprenører indenfor bygge- og anlæg er f.eks. Skanska, NCC, Aarsleff, Tscherning og MT Højgaard, og indenfor persontransport f.eks. Arriva, Combus, linjebus, DB Cargo og DSB.

Hvad er en entreprenørkontrakt?

Kontrakten mellem kunden (ejeren / køberen) og entreprenøren, som omfatter arbejdet og betalingen af det skyldige beløb til entreprenøren, kaldes en ‘kontrakt’. Denne kontrakt indgås altid før arbejdet udføres. Kontrakten kan være mundtlig eller skriftlig. En underleverandør er en person, der hyrer en anden til at udføre en del af deres eget arbejde for dem. Der er forskellige typer af kontrakter.

Oftest er kontrakten skrevet. Det vil altid fremgå af kontrakten, hvilke ting (materialer, ydelser, opgaver), der indgår i arbejdet. En kontrakt, der ikke omfatter alle disse ting, eller angiver, at de er udelukket, kaldes en ‘generel’ eller ‘uspecificeret’ kontrakt. Hvis du indgår en kontrakt om arbejde med en entreprenør, kaldes det en ‘kontrakt for arbejde’. Entreprenøren kan drages til ansvar for de ting, der ikke er indeholdt i kontrakten. Dette ansvar kaldes ‘ansvar for kontraktbrud’.

Loven vil kun pålægge dette ansvar, hvis der har været et reelt kontraktbrud. Hvis der ikke var tale om misligholdelse, og bygherren ikke har truffet nogen forholdsregler (såsom ved at oplyse, at han ønsker at holde entreprenøren ansvarlig for sådan noget), kan bygherren ikke drages til ansvar. Et kontraktbrud omtales også som ‘pligtbrud’ eller ‘pligt’ i henhold til loven.I Holland er ansvaret for pligtbrud ikke fastlagt i loven. Det afgøres af retten.

Retten bestemmer i Holland

I Holland er det således op til dommeren at afgøre, om bygherren har tilsidesat sin pligt. En entreprenør er en person eller virksomhed, der forpligter sig til at udføre et nøje beskrevet arbejde – en kontrakt – for andre, ofte til en fast pris. Entreprenører er bedst kendt fra byggefirmaer. Begrebet bruges også i andre brancher og arbejdsområder, f.eks. offentlig transport, IT-drift, ældrepleje, lager og transportlogistik.

Til sammenligning: Entreprenør er en person eller virksomhed, der forpligter sig til at udføre et nøje beskrevet arbejde – en kontrakt – for andre, ofte til en fast pris. En entreprenør er en person, der indgår en kontrakt med en anden part, normalt på vegne af en bygherre. En entreprenør kan være en ansat i en virksomhed eller en selvstændig virksomhed. En entreprenør kan være en agent for en kunde, ligesom en underleverandør, men det er ikke altid tilfældet

Entreprenører er bedst kendt fra byggefirmaer. Begrebet ‘kontrakt’ har ikke juridisk betydning i Holland. Kun den specifikke aftale mellem de kontraherende parter har juridisk betydning. Det vigtigste at bemærke er: Det vil altid fremgå af kontrakten, hvilke ting (materialer, ydelser, opgaver), der indgår i arbejdet.

Hvad er en bygherre?

En entreprenør er bestemt en person, der udfører byggeydelser for kunden (ejeren / køberen / bygherren). I de fleste tilfælde vil en bygherre opføre eller bygge et hus til sig selv eller en kunde. Men det kan også være nogen, der anlægger en vej, en bygning, en bro eller en lufthavn. Betegnelsen “entreprenør” bruges til at beskrive en person, der udfører bygge- eller anlægsarbejde.

Det er ret almindeligt, at en bygherre også er den, der bygger huse.I Holland kræves byggetilladelser til alt byggearbejde. Entreprenører kan være alle, der får sådan en tilladelse. De er normalt enkeltpersoner eller virksomheder.

Nogle gange vil et byggeselskab eller ejeren af grunden hyre entreprenøren. Entreprenøren skal udføre arbejdet på entreprisen i god stand og til den tid, der er angivet i kontrakten. Såfremt entreprenøren ikke opfylder disse forpligtelser, er bygherren erstatningsansvarlig.

Scroll to Top
Scroll til toppen