Entreprenørbranchen

Entreprenørbranchen udgør en relativ stor del i Danmark idet der bliver opført bygninger, veje og lignende i relativt stort omfang. I takt med at der både er brug for flere studieboliger og lejligheder, så har entreprenørbranchen altså noget at se til. Man hvad hvem udgør entreprenørbranchen egentlig og hvordan finder man et entreprenørfirma? Det kan du få svar på herunder, hvis du læser videre.

Man kan nemt komme til at støde på ordet ”entreprenør” i Danmark. Ordet kan egentlig betyde to forskellige ting. På den ene side, kan det beskrive en person der starter egen virksomhed, der opfinder noget eller på anden måde er en iværksætter. Man kan i princippet bruge både ”entreprenør” og ”iværksætter” om den samme rolle, hvor en person eller et firma på den ene eller anden måde ”sætter gang” i nogle ting. Det kan være en person eller et firma der opfinder et nyt produkt eller tilbyder en bestemt service til deres kunder.

Men den mest gængse måde at bruge ordet ”entreprenør” på i en dansk sammenhæng, som også kommer til at blive beskrevet herunder, er med den forståelse at det er én der har noget med byggebranchen at gøre. Det kan altså enten være en person eller en virksomhed der indgår i byggebranchen og tilbyder håndværksmæssige løsninger. På den måde kan entreprenørbranchen også spænde ret vidt og inkludere både selvstændige håndværkere og store virksomheder som tilbyder komplekse løsninger på byggeri, anlægsarbejde og lignende.

Definition af entreprenørbranchen

Kort sagt, så kan entreprenørbranchen egentlig beskrives som byggebranchen. Virksomheder eller personer der på den ene eller anden måde arbejder med opførelsen af huse og andre bygninger eller for eksempel udvider og omlægger veje, de arbejder i entreprenørbranchen. Man er også i entreprenørbranchen hvis man er med til at bygge broer, tunneller, jernbaner og lignende. Således er anlægsarbejde også en del af entreprenørbranchen.

Entreprenørbranchen har altså ikke kun med huse at gøre, selvom det udgør en stor del af branchen, og kan forstås på forskellige måder alt efter konteksten. Det kan hentyde til anlægsarbejde, som har med arbejde i eller på jorden at gøre, hvor man, som nævnt, læger veje og tunneller. Det kan også hentyde mere bredt til byggebranchen hvor større bygninger og boliger opføres.

Definition af entreprenørbranchen er således ret simpel, men netop fordi definitionen spænder vidt over forskellige områder der har med byggeri at gøre, så er den ikke simpel. Og fordi branchen er så omfattende, så kan der være mange forskellige stillinger og mange typer håndværkere involveret i et projekt. Virksomheder i entreprenørbranchen kan have forskellige håndværkere ansat, lige fra tømrere og elektrikere, til anlægsarbejdere og murer – det afhænger meget af den slags arbejde som den bestemte virksomhed udfører. For at forstå hvordan nogle af håndværkerne i en entreprenørvirksomhed indgår i et byggeprojekt, er det en god idé at får en større forståelse for hvilke roller de besidder og hvilken type arbejde de udfører.

Hvem udgør entreprenørbranchen?

Hvem udgør så entreprenørbranchen, kan man spørge sig selv? Som i mange andre typer projekter udenfor byggebranchen, så vil der være forskellige roller på forskellige niveauer, som hver har deres opgaver der til sammen gør at projektet kan fuldføres.

I entreprenørbranchen vil der ofte være en bygningskonstruktør, som har det overordnede blik på projekter. Det er hende eller ham der planlægger projektet og fører det til vejs ende: bygningskonstruktøren styrer projektet og er også med til at sikre kvaliteten i arbejdet løbende, så det i sidste ende ser ud som det skal.

Så er der naturligvis også dem der har rent faktisk udfører det praktiske arbejde. Her kan der for eksempel være tale om tømrere, murer, snedkere, tækkemænd og anlægsarbejdere. Hvilke roller der er brug for kommer an på selve byggeprojektet og hvilket opgaver der skal udføres. For at vide hvem der udfører hvad er det vigtigt at få en bedre forståelse af de forskellige roller og deres ansvarsområder.

En tømrer kan arbejde med forskellige byggematerialer, men arbejder meget af tiden med træ. Der kan være flere tømrer, som skal arbejde sammen på et større projekt og nogle af de opgaver de kan stå for, er for eksempel at lægge gulv, loft, vægge og andre konstruktioner, hvor man har brug for at tilføjende værktøjer for at færdiggøre arbejdet. 

Tømrere kan også komme til at samarbejde med murere, som arbejder med andre materialer end tømrerne gør. Mureren arbejder typisk med materialer som fliser, mursten og teglsten, da det er dem der arbejder med at bygge eller eventuelt ombygge et hus. Det er murerens rolle at håndtere opgaver som tagdækning og gulvlægning, eventuelt i samarbejde med en tømrer. Murere altså har altså også en utrolig vigtig rolle i byggeprojekter.

En rolle som kan minde lidt om tømrerens er snedkerens som også arbejder meget med træ. Arbejdet for en snedker kan dog adskille sig fra tømrerens arbejde på en måde som gør, at der kan være brug for begge roller på et byggeprojekt. En tømrers arbejde foregår typisk udendørs, hvor en snedker måske skal arbejde fra et værksted. Man kan for eksempel være en møbelsnedker hvor man bygger møbler til et hus eller bygningssnedker hvor man blandt andet konstruerer inventar til et hus, som for eksempel vinduer, døre og køkkener. De kan også være med til at opsætte det i huset.

En anden meget specifik, men ikke desto mindre nødvendig, rolle i opførelsen af et hus er tækkemandens rolle. Tækkemanden kan komme til at arbejde i tømrer- og snedkervirksomheder og står for at lække stråtag. Det er måske ikke altid der er brug for en tækkemand på et byggeprojekt, men hvis der skal repareres tækninger eller lægges stråtag, så er det tækkemandens ekspertise der er behov for.

Hvis der er tale om anlægningsarbejde og det praktiske arbejde i forbindelse med konstruktionen af veje, så er der naturligvis brug for dygtige anlægsarbejdere. Anlægsarbejde har med arbejde der foregår enten i eller jorden, det vil sige arbejde med kloak, tunneller, brolægning og lignende. Uden anlægsarbejdere af forskellig karakter vil det være svært at strukturere en funktionel by.

Brolæggeren er for eksempel en ekspert i at belægge torve, gågader og andre veje. En brolægger arbejder derfor meget med kantsten og han eller hun kan også reparere brolægninger, hvis det skulle blive nødvendigt. Brolæggere kan, ligesom tømrer og andre håndværkere, arbejde i en større virksomhed, som tilbyder brede løsninger og forskellige håndværkere inde over et projekt, men man kan også finde firmarer der udelukkende fokuserer på brolægning som arbejde. Det kan for eksempel være mindre selvstændige firmaer.

Entreprenørbranchen udgør altså en stor håndfuld af forskellige roller og håndværkere som man kan være relevante i forbindelse med nogle projekter og mindre relevante i forbindelse med andre. Store entreprenørfirmaer har ofte mange forskellige typer håndværkere, blandt andet nogle af de ovennævnte, fordi de håndterer forskellige typer opgaver af varierende omfang.

Hvad er et entreprenørfirma?

En entreprenør kan beskrive en person eller et firma der arbejder med et specifikt beskrevet stykke arbejde inden for byggebranchen. En entreprenør kan altså være en bestemt håndværker og et entreprenørfirma kan være en selvstændig virksomhed bestående af en håndværker der tilbyder sine håndværksmæssige kompetencer, men det kan også være et større firma der håndterer store projekter og har håndværkere fra forskellige fag ansat i firmaet.

Fordi byggebranchen er så bred, kan entreprenørfirmaer være forskelligartede og fokusere deres arbejdsområder på nogle bestemte felter i branchen. Et entreprenørfirma kan for eksempel udelukkende fokusere på anlægsarbejde der har med kloakker og veje at gøre, eller et de kan vælge at fokusere på at bygge huse til private og have forskellige håndværkere ansat som kan løfte opgaven. Som sagt, vil der typisk være brug for tømrere, murere og elektrikere til at tage sig af den praktiske konstruktion af og opførelse af huset.

På den måde kan entreprenørfirmaer være meget forskelligartede selvom de arbejder inden for det håndværksmæssige felt. Ét entreprenørfirma kan for eksempel stå for at belægge en parkeringsplads mens et andet firma kan stå for opførelsen af et parkeringshus. Hvert firma kan have deres spidskompetence, medmindre de har en bred palette af kompetencer at tilbyde kunden.

Som eksempel på et entreprenørfirma kan nævnes et af de mest kendte firmaer inden for byggebranchen i Danmark – nemlig NCC. NCC står både for byggeri og renovering og beskæftiger sig med opgaver af forskellig karakter. Blandt andet håndterer NCC opgaver der har med boliger og erhvervsbyggeri at gøre, hvilket er noget der finder sted i relativt stort omfang i Danmark.

Derudover arbejder NCC også med hospitaler og parkering, når det kommer til byggeprojekter. Samtidig håndterer de også anlægsarbejde, kloakrenovering og meget mere. Det er altså mange typer opgaver og projekter de tager sig af, men fordi NCC er så stort et entreprenørfirma og har mange specialister ansat, kan de håndtere mange forskellige typer af opgaver af varierende omfang. Dertil kan det også siges at NCC specialiserer sig i blandt andet belysning, IT-anlæg, VVS og ventilation – dette er blot for at nævne nogle.

Så hvis man som privat skal have udført en opgave, er det højst sandsynligt ikke NCC man tager fat i, men en mindre selvstændig virksomhed. Så er spørgsmålet hvor man finder disse entreprenørfirmaer? De kan findes mange steder.

Hvor finder man et entreprenørfirma?

Man kan finde entreprenørfirma over hele verdenen og mange forskellige steder i Danmark. Der findes både små og større entreprenørfirmaer og de kan findes i og uden for de store byer. Hvis man leder efter et entreprenørfirma, så skal man spørge sig selv hvilken type opgave man har brug for firmaet til. Netop fordi der findes forskellige typer entreprenørfirmaer, så kan det variere hvilket firma man skal ringe til – det kommer helt an på den enkelte opgave og det enkelte projekt.

Både privatpersoner, virksomheder og det offentlige kan have brug for et entreprenørfirma til en opgave og fordi håndværkerfaget er så bredt, så kan det være at ét entreprenørfirma er det rigtige valg til én opgave, mens et andet entreprenørfirma er det rigtige valg til en anden type opgave.

For eksempel er det en entreprenør der har stået for fremførelse af den nye cityring i metrolinjen i København. Cityringen, som den kaldes, har taget nogle år at opføre og det et entreprenørfirma der har stået bag processen. Her har der for eksempel være brug for mange forskellige anlægsarbejdere der kan deres kram når det kommer til tunneller og jernbaner, da det er en kombination af begge dele. Fordi det er så stort et projekt som det er, så har der naturligvis også være nogle overordnede projektledere og bygningskonstruktører inde over for at sikre at processen og fremførelsen skrider frem som forventet.

Fordi der findes så mange entreprenører i Danmark, så er der god chance for at man kan finde et lokalt entreprenørfirma til at håndtere renovering, tilbygning, ombygning eller hvad man ellers har brug for håndværkere til. En hurtig google søgning kan nemt give dig overblik over hvilke firmaer der er i dit lokalområde, hvis altså alle firmaerne kan findes online. Der findes også hjemmesider hvor man specifikt kan søge efter faget man har brug for eller den geografiske placering man søger i. Det kan gøre det nemmere at finde den mest praktiske løsning og muligvis også det bedste tilbud.

Priserne som entreprenører udfører, kan variere drastisk alt efter opgavens omfang. For eksempel vil der være stor forskel i pris på at få udskiftet nogle vinduer og på at bygge et helt nyt og velfungerende metrosystem. Hvis man blot står og mangler en entreprenør i form af en håndværker, skal man muligvis af med omkring 500 kr. i timen for en opgave. Men hvis man har en større opgave og gerne vil spare nogle penge hvor der kan spares, så kan man ofte indhente tilbud fra forskellige håndværkere. Det kan også være at man er usikker på hvilket omfang opgaven skal udføres i – så kan man også få flere tilbud fra den samme håndværker og derefter bestemme sig.

Entreprenørbranchen er en stor branche at navigere rundt i, men det kan gøres helt simpelt ved at overveje hvilken type opgave man har brug for hjælp til. Derefter burde det være ligetil at finde den rette håndværker eller entreprenørfirma med den rigtige løsning på opgaven.

Scroll to Top
Scroll til toppen